רות רלבג, סמנכ"ל כספים, המרכז הרפואי שערי צדק

רות רלבג

סמנכ"ל כספים
המרכז הרפואי שערי צדק
טלפון: 02-6666478
פקס: 02-6666837
anathir@szmc.org.il

סמנכ"ל כספים, המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים (משנת 2011)
במסגרת התפקיד, ממונה על כלל ההיבטים הכספיים והכלכליים של המרכז הרפואי, ניהול כספי, תקצוב ותמחור, פיתוח ובינוי, רכש והתקשרויות, קופות חולים, תיירות מרפא ופיתוח עסקי. 
 
השכלה
תואר ראשון BA בכלכלה ומינהל עסקים ותואר שני  MBAבמדיניות ציבורית בהצטיינות מביה"ס למדיניות ציבורית, שני התארים מן האוניברסיטה העברית בירושלים.
 
קורסים שנתיים בביה"ס למינהל עסקים בתל אביב – לה"ב (שוק ההון נגזרות ומכשירים פיננסיים, קריאה וניתוח דוחות כספיים - ניתוח בקשות אשראי, שווקי מט"ח, קורס אינטגרטיבי בניהול).
 
ניסיון מקצועי 
2009-2011 סמנכ"ל לכלכלה רפואית, המרכז הרפואי ת"א
2004-2009 ראש מנהלת בתי החולים וסמנכ"ל לתכנון תקצוב ותמחור, משרד הבריאות 
1985-2003 תפקידי ניהול בכירים בבנק הבינלאומי הראשון: סמנכ"ל, ראש אגף בנקאות מסחרית וקמעונאית, מנהלת הסניף המרכזי – ת"א, מנהלת הסניף הראשי – י-ם, מנהלת סניף תלפיות י-ם, מנהלת המחלקה העסקית ומחלקת המט"ח וסחר בינלאומי בסניף הראשי בי-ם.

תחומי מומחיות
·         ניהול מערכות כספיות , פיתוח מערכי שווק ופיתוח עסקי
·         מערכת הבריאות בישראל ,קופות חולים ובתי חולים.
 
חברות בדירקטוריונים
הבנק הבינלאומי למשכנתאות בע"מ, בנק עצמאות למשכנתאות בע"מ, שראל בע"מ, מוריה החברה לפיתוח עירוני בע"מ, אר"ם תגמולים, הכשרת הישוב ביטוח בע"מ, מלר"ג הנדסה וקבלנות בע"מ, גולף אנד קו בע"מ.

תפקידים ציבוריים נוספים
רות רלבג כיהנה כחברת מועצת העיר ירושלים (2003-2008).
 

 

רות רלבג

סמנכ"ל כספים
המרכז הרפואי שערי צדק
טלפון: 02-6666478
פקס: 02-6666837
anathir@szmc.org.il

סמנכ"ל כספים, המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים (משנת 2011)
במסגרת התפקיד, ממונה על כלל ההיבטים הכספיים והכלכליים של המרכז הרפואי, ניהול כספי, תקצוב ותמחור, פיתוח ובינוי, רכש והתקשרויות, קופות חולים, תיירות מרפא ופיתוח עסקי. 
 
השכלה
תואר ראשון BA בכלכלה ומינהל עסקים ותואר שני  MBAבמדיניות ציבורית בהצטיינות מביה"ס למדיניות ציבורית, שני התארים מן האוניברסיטה העברית בירושלים.
 
קורסים שנתיים בביה"ס למינהל עסקים בתל אביב – לה"ב (שוק ההון נגזרות ומכשירים פיננסיים, קריאה וניתוח דוחות כספיים - ניתוח בקשות אשראי, שווקי מט"ח, קורס אינטגרטיבי בניהול).
 
ניסיון מקצועי 
2009-2011 סמנכ"ל לכלכלה רפואית, המרכז הרפואי ת"א
2004-2009 ראש מנהלת בתי החולים וסמנכ"ל לתכנון תקצוב ותמחור, משרד הבריאות 
1985-2003 תפקידי ניהול בכירים בבנק הבינלאומי הראשון: סמנכ"ל, ראש אגף בנקאות מסחרית וקמעונאית, מנהלת הסניף המרכזי – ת"א, מנהלת הסניף הראשי – י-ם, מנהלת סניף תלפיות י-ם, מנהלת המחלקה העסקית ומחלקת המט"ח וסחר בינלאומי בסניף הראשי בי-ם.

תחומי מומחיות
·         ניהול מערכות כספיות , פיתוח מערכי שווק ופיתוח עסקי
·         מערכת הבריאות בישראל ,קופות חולים ובתי חולים.
 
חברות בדירקטוריונים
הבנק הבינלאומי למשכנתאות בע"מ, בנק עצמאות למשכנתאות בע"מ, שראל בע"מ, מוריה החברה לפיתוח עירוני בע"מ, אר"ם תגמולים, הכשרת הישוב ביטוח בע"מ, מלר"ג הנדסה וקבלנות בע"מ, גולף אנד קו בע"מ.

תפקידים ציבוריים נוספים
רות רלבג כיהנה כחברת מועצת העיר ירושלים (2003-2008).
 

 

הדפס