הנהלה

 פרופ' עופר מרין, מנכ"ל בית החולים

מועצת המנהלים  
המרכז הרפואי שערי צדק הוא עמותה רשומה ומונהג על ידי מועצת מנהלים בין-לאומית. מועצת המנהלים קובעת את מדיניות בית החולים, מאשרת את תקציבו השוטף ואת תכניות הפיתוח שלו, ממנה את המנכ"ל ומנחה את ההנהלה. בראש מועצת המנהלים עומדים מר מיכאל יסלזון ומר ג'ק בנדהיים
מועצת המנהלים ממנה מתוכה את חברי הוועד הפועל, הנפגשים ארבע פעמים בשנה ומלווים את יישום ההחלטות. הוועד הפועל ממנה מתוכו ועדת קבע, המלווה באופן שוטף את מנכ"ל בית החולים וההנהלה. בראש ועדת הקבע עומד מר בן-ציון הוכשטיין וחברים בה מר משה הבה ומר הלל ליבוביץ'.

הנהלה
מנכ"ל המרכז הרפואי, פרופ' עופר מרין, אחראי לניהול השוטף של בית החולים וליישום כל החלטות מועצת המנהלים בתחומים השונים. הנהלת בית החולים כוללת חמישה סמנכ"לים (כספים, מנהל ומשאבי אנוש, סיעוד ושלושה סמנכ"לי רפואה) ומנהלי אגפים מרכזיים. 
צוות המרכז הרפואי מונה למעלה מ-800 רופאים, כ- 1500 אחיות, 450 אנשי צוות פרא-רפואי, כ- 1000 עובדי מנהל ומשק ומאות בנות שירות לאומי ומתנדבים.    פורום הנהלת המרכז הרפואי
פרופ' עופר מרין, מנכ"ל המרכז הרפואי

פרופ' יונתן הלוי, מנכ"ל משותף המרכז הרפואי  

ד"ר עובדיה שמש, סמנכ"ל רפואה  
ד"ר יוסף מנדלוביץ', סמנכ"ל רפואה

ד"ר נחמיה בלומברג, סמנכ"ל רפואה
פרופ' דן טרנר, סמנכ"ל רפואה
עו"ד דורון נויוירט, סמנכ"ל מִנהל 
גב' גלי וייס, סמנכ"ל סיעוד
גב' רות רלבג, סמנכ"ל כספים 

מר ישראל אפשטיין, מבקר פנים 
מר גדי אילן, מנהל אגף לוגיסטיקה והנדסה
גב' שרה נועם, מנהלת האגף לשירותי מנהלה לחולה
גב' שיפרה שיף, מנהלת אגף מערכות מידע
מר יוסי גוטסמן, דובר המרכז הרפואי
גב' חמוטל כהן, מנהל אגף משאבי אנוש

חברי מועצת המנהלים              
מר ג'ק בנדהיים, יו"ר
מר בן-ציון הוכשטיין, יו"ר

עו"ד משה בזק    
מר אורי-צבי בן-נון    
מר האל ברץ    
מר מוריס גולקר    
מר הווארד ג'ונס    
עו"ד יוסף דוויק    
מר משה הבה    
גב' לורה הוברפלד    
מר שמואל וכסלר    
מר מיכאל יסלזון    
מר מרקוס כץ    
ד"ר צבי כץ
מר מורי לאוליכט    
מר אלחנן לבנטל    
ד"ר זאב ויליאם לוין    
מר הלל לייבוביץ    
מר מייקל סורקין    
מר ג'ורדן סלואן    
מר ג'יי פומרנץ    
ד"ר יונת פלורסהיים    
פרופ' דב פרימר    
מר צ'ארלס קושנר    
גב' אלכסנדרה קליין-זילבר    
מר דוד רובנר    
מר אנתוני רוזנפלדר    
מר קורט רוטשילד    
גב'  מרגרט רותם    
מר מנו רצקר    
מר דניאל שטראוס