חזון בית החולים

המרכז הרפואי שערי צדק יקיים שירותי רפואה ברמה מקצועית גבוהה, תוך הפגנת חמלה והקפדה על כבוד האדם.
 
יכשיר כח אדם רפואי מעולה.

ינהל מחקר רפואי חדשני ויהווה מופת להתנהלות בתחום הרפואה, תוך שמירת ערכי מורשת ישראל.