אלקטיב בשערי צדק:
המרכז הרפואי שערי צדק מציע תכנית אלקטיב לסטודנטים מכל רחבי העולם.
האלקטיב מיועד לסטודנטים שסיימו לפחותשנתיים מתוך 4 שנים או שלוש שנים מתכנית בת 5 שנים.
מבחר גדול של אפשרויות בחירה.