היחידה עוסקת בהשקה בין הרפואה המודרנית לבין אתיקה, משפט, חקיקה והלכה.

מנהל 

פרופ' אברהם שטינברג

טל': 02-6555208
דוא"ל: steinberg@szmc.org.il

קומה 4, ליד המכון לאבחון נוירולוגי