בית הספר לסיעוד מציע מספר קורסי השתלמות והכשרה מתקדמת לאחיות מוסמכות.