היקף התכנית להשתלמות מוכרת בסיעוד בהדרכה קלינית:
300 שעות לימוד סה"כ:
200 שעות לימוד עיוניות.
100 שעות התנסות קלינית.


מסגרת הלימודים :
מועד התחלת תכנית הלימודים: 02 ינואר 2022
מועד מוערך לסיום תכנית הלימודים: נובמבר 2022
הלימודים העיוניים יתקיימו ביום ראשון בין השעות: 08:00-15:00

מבחן רישום ממשלתי:
מועד מבחן הרישום הממשלתי יפורסם ע"י מנהל הסיעוד בהתאם לתכנון לוח המבחנים בשנת 2022.

שכר לימוד:
בהתאם להנחיות משרד הבריאות לשנת 2021 שכר הלימוד הינו 3,045 ₪
דמי רישום : 50 ₪ (לא יוחזרו בכל מקרה)


* החלטה סופית על פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים, בהחלטת הנהלת ביה"ס ובאישור מִנְהל הסיעוד.
* ההרשמה תיסגר עם קבלת המס' המקסימלי של משתלמים בקורס, עפ"י החלטת הנהלת ביה"ס.להורדת טפסי הרישום לתכנית השתלמות מוכרת בסיעוד בהדרכה קלינית.
לפרטים נוספים לגבי רישום, מהלך הלימודים ושכר הלימוד ניתן לפנות למזכירות ביה"ס. 

לפרטים נוספים

גב' דנה אלמוג

טל': 02-6555494 
פקס: 02-6555281
דוא"ל: rishum@szmc.org.il