הקורס מיועד לאחים ואחיות מוסמכים בעלי תואר ראשון.
הקורס מוכר לגמול השתלמות לאחים/יות.

מטרת הקורס:
להכשיר אחים ואחיות מוסמכים לתפקיד "מדריך קליני מורשה" בשירותי הבריאות השונים.

מסגרת הקורס:
התכנית כוללת 204 שעות לימוד, מתוכן 124 שעות לימוד עיוניות (20 ימי לימוד) ו-80 שעות התנסות קלינית במסגרת השדה קליני של המשתלם/ת.
 
התכנים הנלמדים בקורס:
•    שיטות הוראה קלינית 
•    תהליכי קבלת החלטות  
•    ניהול קונפליקטים 
•    היבטים חוקיים בהדרכה
•    מיומנויות בין-אישיות ותוך-אישיות
•    תהליכים קבוצתיים
•    הערכה ומשוב
עמידה בדרישות תכנית הלימודים תקנה לבוגר/ת תעודת "מנחה קליני/ת" מוכרת מטעם מִנְהל הסיעוד במשרד הבריאות.
 
תנאי קבלה:
•    תעודת אח/ות מוסמך/ת קבועה ממשרד הבריאות בישראל
•    תואר ראשון בסיעוד או תואר אקדמי המוכר במדינת ישראל ע"י המל"ג או ע"י הוועדה להכרה בתארים של משרד החינוך
•    שנת ניסיון בעבודה כאח/ות מוסמך/ת
•    הערכת הממונה/מנהלת הסיעוד
 
עלות
דמי הרשמה בסך 100 ש"ח (דמי הרישום לא יוחזרו בכל מקרה)
שכר לימוד בסך 2560 ש"ח (בהתאם להנחיות משרד הבריאות)
את שכר הלימוד ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים בקופת ביה"ח בקומה 4 או בטלפון 02-6555254 (למשלמים בכרטיס אשראי בלבד).
 
* החלטה סופית על פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים, בהחלטת הנהלת ביה"ס ובאישור מִנְהל הסיעוד.
* ההרשמה תיסגר עם קבלת המס' המקסימלי של משתלמים בקורס, עפ"י החלטת הנהלת ביה"ס.

לפרטים נוספים

גב' דנה אלמוג

טל': 02-6555494 
פקס: 02-6555281
דוא"ל: rishum@szmc.org.il