קורס מיילדות שתוכנן להיפתח במרכז הרפואי שערי צדקבינואר 2022 לא ייפתח בירושלים. 

ניתן לפנות לקורס מיילדות בבית הספר לסיעוד ברזילי באשקלון.

לפרטים נוספים

גב' דנה אלמוג

טל': 02-6555494 
פקס: 02-6555281
דוא"ל: rishum@szmc.org.il