היקף התכנית להשתלמות מוכרת בסיעוד בייעוץ הנקה:
תכנית עיונית: 150 שעות לימוד.
התנסות קלינית: 200 שעות.

מסגרת הלימודים :

מועד התחלת תכנית הלימודים: 02 ינואר 2022
מועד מוערך לסיום תכנית הלימודים ספטמבר 2022

הלימודים העיוניים יתקיימו בימים א' ו- ג' בין השעות: 08:00-15:00

ההתנסות הקלינית מתקיימת יומיים בשבוע בהתאם לסידור עבודה של המנחה הקליני.


שכר לימוד:
בהתאם להנחיות משרד הבריאות לשנת 2021 שכר הלימוד הינו 5,670 ₪
דמי הרישום הינם: 50 ₪ ( לא יוחזרו בכל מקרה ) 


* החלטה סופית על פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים, בהחלטת הנהלת ביה"ס ובאישור מִנְהל הסיעוד.
* ההרשמה תיסגר עם קבלת המס' המקסימלי של משתלמים בקורס, עפ"י החלטת הנהלת ביה"ס.


להורדת טפסי הרישום לתכנית ייעוץ הנקה.
לפרטים נוספים לגבי רישום, מהלך הלימודים ושכר הלימוד ניתן לפנות למזכירות ביה"ס. 

לפרטים נוספים

גב' דנה אלמוג

טל': 02-6555494 
פקס: 02-6555281
דוא"ל: rishum@szmc.org.il