בית הספר לסיעוד שליד המרכז הרפואי שערי צדק מקיים בחינה ממיינת עבור אחים ואחיות מוסמכים/ות אקדמאיים המעוניינים להציג את מועמדותם להשתלמות מוכרת בסיעוד (קורס על בסיסי). 

*מועד המבחן הממיין 4.5.2020 בשעה 15:00
* משך הבחינה שעתיים , בעלי זכאות לתוספת זמן בבחינה יקבלו 30 דקות
נוספות .
* מפרט המבחן נמצא באתר האינטרנט של מנהל הסיעוד:
* https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Documents/syllabus-training-2020.pdf

להורדת הטופס לחצו כאן 
* שימו לב! הגשת הטפסים המלאים תתבצע במזכירות בית הספר. לא יתקבלו מסמכים חלקיים. אנא הגיעו לרישום במידה וכל המסמכים הרלוונטים ברשותכם. יש להציג תעודות מקור בנוסף להעתק. 

לפרטים נוספים:
גב' דנה אלמוג

טל': 02-6555494 
פקס: 02-6555281
דוא"ל: rishum@szmc.org.il