מבחן ממיין לתוכניות השתלמות מוכרת בסיעוד

 
ביה"ס לסיעוד שערי צדק יקיים מבחן ממיין
לקורסים על בסיסיים

 

מועד המבחן: יום שלישי ט' שבט תשפ"ג 31.1.23
בין השעות 15:00-17:00

 


רישום למבחן ממיין
לבחינה יכול לגשת מי שעמד בתנאי קדם הנדרשים להשתלמות מוכרת בסיעוד ע"פ הנחיית מינהל הסיעוד:

  1. אזרח או תושב ישראל.

  2. בעל/ת תעודת רישום קבועה כמורשה לעסוק כאח/ות מוסמך/ת.

  3. בעל/ת תואר אקדמי המוכר ע"י משרד החינוך בישראל.

עלות הרישום למבחן: 50 ש"ח. דמי הרישום אינם מוחזרים.
 

  1. ברישום לקורס על בסיסי יינתן פטור ממבחן ממיין לבעלי  ציון 70 לפחות במבחן ממשלתי לאחות מוסמכת ב-4 שנים קלנדריות קודם לשנת הרישום לתכנית ההשתלמות.

  2. ברישום לקורס על בסיסי יינתן פטור ממבחן ממיין לבעלי תעודת רישום בוגר השתלמות מוכרת אחרת ב- 5 שנים קלנדריות קודם לשנת הרישום לתכנית ההשתלמות.

 
להרשמה :
יש להגיש את טופס הרישום והמסמכים הנדרשים ( מקור + צילום )
וקבלה על תשלום דמי רישום.

לא יתקבלו מסמכים חלקיים.


הזמנה לבחינה תישלח באמצעות המייל, עד שבוע לפני מועד הבחינה ורק למועמד/ת שהשלימ/ה את הליכי הרישום כנדרש.


מפרט המבחן נמצא  באתר האינטרנט של מנהל הסיעוד :
https://did.li/tI5Hw

 

תאריך אחרון לרישום31.12.22 
 
לידיעתכם, מספר המקומות מוגבל.
בית הספר לסיעוד שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההרשמה לפני מועד זה במידה וכל המקומות לבחינה יתמלאו.
 

להורדת טפס הרישום למבחן ממיין
לפרטים נוספים לגבי רישום, מהלך הלימודים ושכר הלימוד ניתן לפנות למזכירות ביה"ס.
 
  

לפרטים נוספים:
גב' דנה אלמוג

טל': 02-6555494 
פקס: 02-6555281
דוא"ל: rishum@szmc.org.il