תכנית הסבת אקדמאים תיפתח באוקטובר 2021.  

מסלול הלימודים נמשך שנתיים וחצי ומבוסס על תכנית הלימודים המחייבת לקראת מבחן הרישוי לאחות מוסמכת של מִנְהל הסיעוד במשרד הבריאות.
התוכנית מבטאת את המדיניות, הערכים והמושגים המרכזיים של מקצוע הסיעוד ואת כיווני התפתחותו.
היקף תוכנית הלימודים כ-2,700 שעות לימוד עיוניות ומעשיות.
תוכנית הלימודים מתקיימת בין 4-5 ימי לימוד בשבוע בין השעות 8.00-15.30.
שעות הלימוד העיוניות כוללות הרצאות, סדנאות, ימי עיון וסמינרים.
שעות הלימוד המעשיות כוללות התנסות במחלקות ביה"ח, במרפאות בקהילה ובמסגרות בריאות נוספות כמו גם שיעורי תרגול, סימולציות ודיונים קליניים.

בתכנית הלימודים ארבע חטיבות לימוד:

  • חטיבת מדעי היסוד הכוללת רקע נרחב במדעי החיים, החברה וההתנהגות.
  • חטיבת מדעי הסיעוד הכוללת תכנית מובנית והדרגתית המקנה ידע וכלים לפיתוח המיומנויות הפסיכומוטוריות, התקשורתיות והקוגניטיביות הנדרשות בעבודת האח/ות. בעזרתן בונה האח/ות תכניות מניעה וקידום בריאות ומנהל/ת את הטיפול הסיעודי במצבי חולי, מתוך אחריות מקצועית, תהליך קבלת החלטות וחשיבה ביקורתית אשר יבטיחו מתן טיפול בטוח ויעיל.
  • חטיבת לימודים קליניים הכוללת למידה עיונית והתנסות מעשית המכוונים להיבטים הרפואיים וההתערבויות הסיעודיות העולים בטיפול באדם במעגל החיים, ברצף בריאות וחולי.
  • התנסות קלינית מתקדמת היא חטיבת הלימודים המסכמת את תכנית הלימודים. בחטיבה זו מתרגלים הסטודנטים טיפול סיעודי כוללני ומתקדם ברמת אח/ות מוסמך/ת תחילית.

פטור על בסיס לימודים קודמים יינתן בהתאם לתקנון ביה"ס לסיעוד.

תנאי סף בסיסיים למגישים מועמדות ללימודים לקראת תעודת אחות מוסמכת:  
•    הצגת אזרחות ישראלית
•    הצגת תעודת תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל. לבעלי השכלה מחו"ל יש להציג אישור ממשרד החינוך על הכרה בתואר
•    רופאים שסיימו לימודי רפואה בארץ או בחו"ל, הוכרו ע"י האגף למקצועות הבריאות במשרד הבריאות וקיבלו זכאות לגשת למבחן רישוי ברפואה
•    הוכחת רמת שליטה בעברית
•    הצגת אישורי בריאות תקינה המאפשרת עיסוק בתחום הבריאות על פי תקנות בריאות העם

לפרטים נוספים לגבי רישום, מהלך הלימודים ושכר הלימוד ניתן לפנות למזכירות ביה"ס.

שכ"ל - בהתאם להנחיות מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, עלות שכ"ל לשנת 2021 :23,900 ₪
דמי רישום - 240 ₪ (דמי הרישום לא יוחזרו למעט במקרה של אי פתיחת התכנית )

להורדת טפסי הרישום לתכנית הסבת אקדמאים.
לפרטים נוספים לגבי רישום, מהלך הלימודים ושכר הלימוד ניתן לפנות למזכירות ביה"ס. 

 

מזכירה ממונה
גב' דנה אלמוג

מזכירת רישום ושיווק
טל': 02-6555494 
פקס: 02-6555281
דוא"ל: rishum@szmc.org.il