הרשות למחקר ופיתוח

מרכזיות המחקר היא אחת האינדיקציות הטובות ביותר למצוינות בבית חולים. בשערי צדק, המחקר הינו מרכיב חשוב מפעילויות היומיום בכל מחלקות המרכז הרפואי. ניתן להתעדכן בתחומי המחקר הנוכחיים בדפי המחלקות הרפואיות. 

הסינוף האקדמי של המרכז הרפואי שערי צדק לפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים יוצר לשערי צדק יחסי שיתוף פעולה הוראתיים ומחקריים פוריים ביותר. ההוראה והמחקר צועדים יחדיו ומעידים שניהם על מהותו של ארגון שופע חיוניות שפניו לעתיד. 

אחת לכמה שנים מקובצים פירות של מחקרים רבים שנערכו ע"י חוקרי שערי צדק ורופאיו בשנים האחרונות לתוך כרך המחקרים של שערי צדק. אנו גאים להציג את כרך 2013 (ניתן לצפייה בקישור מימין) בו ניתן לקרוא על הישגים מחקריים ראויים לציון אשר נרשמו בשערי צדק במגוון רחב של תחומים במהלך השנים 2009-2013.

מנהלת
ד"ר רננה אופן
דואר אלקטרוני: renanao@szmc.org.il
טל': 02-5645614

אחראית תחום ניסויים קליניים ומענקי מחקר
גב' צופית צוקר
טל': 02-6666507

 

מנהלת חשבונות
גב' טלי כץ 
דואר אלקטרוני: katzt@szmc.org.il

טל': 02-5645489

מזכירה
גב' אירית רומי
דואר אלקטרוני: iritm@szmc.org.il
טל': 02-6666352


 

טל': 02-6666352
דוא"ל: research@szmc.org.il