לקביעת תור יש לשלוח הפנייה מרופא עיניים בלבד לפקס שמספרו 15326555246.

לאחר כשבוע, ניתן לבדוק את מועד התור במרכז לזימון תורים בטלפון 02-6555999.