מחקר ב"שערי צדק": "ייתכן שניתוח כריתה בסרטן שד גרורתי מיותר

 

ד"ר הדר גולדווסר, מנהלת שירות סרטן השד, מובילת המחקר: נתונים פרוספקטיביים מעלים כי אין מקום להציע באופן שגרתי טיפול ניתוחי לנשים שהתייצגו עם סרטן שד גרורתי

 

הצורך בכריתת הגידול הראשוני בנשים המתייצגות עם סרטן שד גרורתי (de novo metastatic disease) שנוי במחלוקות. מספר מחקרים רטרוספקטיביים הדגימו שטיפול מקומי במחלה גרורתית de novo הוביל לתוחלת חיים ארוכה יותר, אולם תוצאות ממחקרים פרוספקטיביים לא הראו תוצאות חד משמעיות.

במטא-אנליזה שפורסמה לאחרונה בעיתון The Breast והובילה ד"ר הדר גולדוסר, מנהלת שירות השד במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, נבדקה היעילות של טיפול ניתוחי בסרטן שד גרורתי במחקרים פרוספקטיביים שפורסמו בעשר השנים האחרונות.

סך הכול נכללו 970 מטופלות. נמצא שבעוד שטיפול מקומי השיג שליטה מקומית-אזורית (loco-regional) משמעותית טובה ביותר בהשוואה לקבוצת הביקורת (HR 0.36, 95% CI 0.14-0.95, p=0.04), ההישרדות הייתה זהה בין שתי הקבוצות (HR 0.97, 95% CI 0.72-1.29, p=0.81).תוצאות ההישרדות היו דומות באנליזה לפי תת קבוצות שהוגדרו על פי פיזור המחלה (מחלה גרמית בלבד או מחלה ויסרלית) או על פי ביטוי הקולטנים (חיובי להורמונים, חיובי ל-HER2 או גידולים מסוג triple negative) ולא היה ניתן לזהות תת קבוצה שתרוויח יותר מטיפול ניתוחי.

החוקרים הסיקו שעל פי המידע הפרוספקטיבי, אין מקום להציע באופן שגרתי טיפול ניתוחי לנשים שהתייצגו עם מחלה גרורתית.