מוקד משפחות למחלקות כתר
פתוח בימים א׳-ה׳ בין השעות 9:00-15:00
12-55-125