בדיקות תפיסת הדיבור נועדו להעריך את יעילות עזרי השמיעה בהם משתמש המטופל (כמו מכשיר שמיעה או שתל) ומסייעות בבחירת שיקום השמיעה המתאים ביותר עבורו.
בדיקה זו כוללת סדרת מבחנים המעריכה את יכולת תפיסת הדיבור של הנבדק במצבי שקט ורעש. הבדיקה מתייחסת לרמת ההגה, המילה והמשפט. מבחנים אלה מועברים לכל אוזן בנפרד ולשתי האוזניים יחד.
במכון השמיעה בשערי צדק מבוצעות בדיקות אלה עם מכשירי השמיעה כחלק מהליך הערכת מועמדות לניתוח שתל ובהמשך למטופלים שעברו ניתוח שתל על מנת לעקוב אחר שינויים בתפיסת הדיבור.