ישנם שני סוגים של בדיקות סינון שמיעה שמבוצעות לילודים:
•    רישום פלט אקוסטי / הדים כוכליאריים (ATEOAE - Automated Transient-Evoked OtoAcoustic Emissions)
•    בדיקת סינון Automated Auditory Brainstem Response) AABR)

תינוקות שומעים כבר בשלב העוברי ברחם אמם ומיד לאחר הלידה הילוד נחשף ומאזין לצלילי הסביבה. שמיעה תקינה חיונית להתפתחות תקינה של שפה ודיבור.  
אחוז קטן מהתינוקות סובלים מליקוי שמיעה וחשוב מאוד לאתר את הליקוי מוקדם ככל האפשר על מנת להתחיל בטיפול ושיקום במידת הצורך. על כן, כבר בזמן האשפוז שלאחר הלידה מבצעים בדיקת סינון שמיעה לכל הילודים.
בדיקת סינון שמיעה מסוג ATEOAE היא בדיקה בה משמיעים לילוד צלילים בעוצמה נמוכה דרך אוזניה קטנה. מיקרופון זעיר באוזניה קולט את ההד הנוצר באוזן הפנימית כתגובה לצלילים שהושמעו. במקרים בהם הילוד נכשל בבדיקה הראשונית טרם השחרור, הבדיקה מתבצעת פעם נוספת למחרת במסגרת המכון.
אם הילוד נכשל פעם שנייה בבדיקת ה-ATEOAE מתבצעת בדיקת סינון נוספת - AABR. בבדיקה זו אלקטרודות המוצמדות לראש הילוד רושמות תגובות מעצב השמע בעקבות גירוי אקוסטי המועבר לאוזן דרך אוזניה קטנה. מדובר בבדיקת סינון ABR המאפשרת לבדוק רק ב-2-3 עוצמות קבועות (לא פחות מ-30dB), והתוצאה המתקבלת היא רק "עבר" או "נכשל". בדיקה זו מתבצעת בכל מקרה גם לילודים עם גורם סיכון לליקוי שמיעה הידוע מראש.
אם הילוד נכשל פעם נוספת בבדיקת הסינון במכון השמיעה, הוא יוזמן לבדיקת ABR אבחנתית מלאה המאפשרת לבדוק בעוצמות שונות ולרדת עד לעוצמת סף השמיעה של הנבדק. 

באחוז מסוים מהילודים לא מתקבלת תגובה לבדיקת הסינון הראשונית עקב נוזלים באוזן, הצטברות שעווה או חוסר שקט, רוב התינוקות המוזמנים לבדיקה חוזרת שמיעתם מתבררת כתקינה. הבדיקה נועדה לאתר את הילודים הבודדים עם ליקוי שמיעה. 
כאמור, מדובר בבדיקות סינון בלבד אשר אינן יכולות לאתר את כל דרגות וסוגי לקויות השמיעה. לכן בנוסף חשוב לעקוב אחר התפתחות השמיעה והדיבור.