ד"ר דניאל ברלוביץ, מנהל המכון
ד"ר נעמה בוגט, מנהלת היחידה להדמיית חזה ולב

ד"ר רות ציטר קוינט, מנהלת היחידה לרדיאולוגיה פדיאטרית
ד"ר גנאדי שיינקמן