פרופ' מיכאל גליקסון, מנהל מרכז הלב המשולב - המערך הקרדיולוגי
ד"ר אריק וולק, מנהל היחידה לדימות לב (CT, MRI , מיפויי לב), מ"מ מנהל מרכז הלב
ד"ר מרק קלוטשטיין, מנהל יחידת אשפוז קרדיולגי
ד"ר מיכאל אילן, מנהל יחידת קוצבי לב ואלקטרו-פיזיולוגיה
ד"ר ירון אלמגור, מנהל יחידת קרדיולוגיה פולשנית - צנתורים טיפוליים ואבחנתיים

ד"ר יונתן בלקין, מנהל יחידת טיפול נמרץ לב
ד"ר רפאל וולף, מנהל יחידת מחלות לב מבניות
ד"ר אהרון מדינה, מנהל יחידת קוצבי לב ואלקטרו-פיזיולוגיה
ד"ר מדי מוריאל, מנהלת היחידה לשירותים אמבולטוריים ומנהלת המרפאות
פרופ' ניר עמירם, מנהל יחידת קרדיולוגיה ילדים
ד"ר יעקב קליין, מנהל המכון לשיקום ומניעת מחלות לב 
פרופ' טל חסין, 
מנהל היחידה לאי ספיקת לב
ד"ר עדי בוטנרו, מנהל יחידת קרדיולוגיה לא פולשנית 
ד"ר משה רב-אחא, מנהל שירות סינקופה 
ד"ר אלעד אשר
ד"ר דוד מירקין
ד"ר מקס גודפרי

ד"ר רמי ג'ועבה
ד"ר דמיטרי דרטבה

ד"ר טניה וייצמן
ד"ר זאהי חורי
ד"ר יאצק לינדה 
ד"ר בנימין מזוז
ד"ר שמואל מיילר 

פרופ' דן צבעוני
ד"ר דוד רוזנמן
ד"ר יוסף שאהין