בדיקות כלליות הנדרשות על פי הנחיות משרד הבריאות לקראת טיפולי פוריות והפריה חוץ-גופית

* בדיקות דם תקפות לשנה בלבד ממועד ביצוען
 
האישה:
•    פרופיל הורמונלי מלא המבוצע ביום ה-3 לווסת (יש לבצע את הבדיקה לאחר 3 שעות ערנות): Estradiol, Progesterone, LH, FSH, Prolactin, Androstenedione, DHEA-S, 17-OH-Progesterone, TSH
•    נוגדנים להפטיטיס: HCV-Ab, HBS-Ag
•    נוגדני אדמת: Rubella IgG
•    נוגדני אבעבועות/שלבקת חוגרת: Varicella Zoster IgG
•    VDRL+TPHA
•    CMV IgG, CMV IgM
•    Toxoplasma LgG, Toxoplasma LgA
•    Chlamydia Trachomatis LgG, Chlamydia Trachomatis IgA
•    נוגדנים ל-HIV
•    סוג דם+RH וסקר נוגדנים
•    בדיקת שד - אחת לשנה
•    בדיקת משטח צוואר הרחם - Pap Smear אחת לשלוש שנים
•    אק"ג לנשים מעל גיל 40
•    סקר גנטי

הגבר:
•    פרופיל הורמונלי: LH, FSH ,Prolactin, Testosterone, free
•    נוגדנים להפטיטיס: HCV-Ab, HBC-Ag
•    Chlamydia Trachomatis IgG, Chlamydia Trachomatis IgA
•    VDRL+TPHAּּ
•    נוגדנים ל-HIV Ab
•    בדיקת זרע - תינתן הפניה ע"י הרופא במידת הצורך
•    סקר גנטי

התחלת הטיפול בפוריות והפריה חוץ-גופית מותנת בביצוע בדיקות אלה.
יש להביא את תשובות הבדיקות במלואן ומסמכים רלוונטיים לטיפול (כמו סיכומי טיפול קודמים, בירור רפואי וכו').