ד"ר עופר בנימינוב, מנהל המכון
פרופ' עירית הדס הלפרן
פרופ' יעקב בר זיו
ד"ר אליס ברנס
ד"ר ליליאנה השכל
ד"ר סאיד כאלותי
ד"ר פינקלשטיין אנה
ד"ר פרנק יגאל
ד"ר ז'רקוב ילנה 
ד"ר פרידמן אריאל
ד"ר תמיר איתמר