​היחידה למניעת זיהומים

תפקיד חשוב של היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שערי צדק הוא הפעילות למניעת זיהומים נרכשים בבית החולים (Infection Control). נושא זה הוא בבחינת בעיה כאובה ביותר בכל העולם המערבי ודורש מאמץ קבוע ומתמשך על מנת להקטין את שיעור הזיהומים הללו. 
צוות היחידה למניעת זיהומים עוסק דרך קבע בבקרה על כל צוות בית החולים בהיבטים של שמירת ההיגיינה המקומית, בידוד של חולים שבגופם חיידקים המסכנים את הסביבה, כתיבת נהלים ועוד. כל רופאי היחידה נוטלים חלק פעיל בפעילות זו. פרופ' שמואל בננסון מנהל היחידה למניעת זיהומים, בעזרתן הפעילה של שבע האחיות האפידמיולוגיות.