פנימית א'
מנהל: ד"ר דיוויד כץ
אחות אחראית: גב' רינה סקליאר, RN, BA
עובדת סוציאלית: גב' בת ציון כהן 02-5645086

מזכירת הנהלת מחלקה - גב' טלילה דבשטל': 02-6666372; מזכירות: 02-6666467; דלפק: 02-6666471
המחלקה מטפלת במגוון רחב של מחלות פנימיות תוך שימת דגש על אבחון וטיפול במחלות ראומטולוגיות ומחלות המערכת המטבולית והאנדוקרינית. 

פנימית ב'
מנהלת: ד"ר שושנה זווין 
אחות אחראית: גב' טניה מור, RN, BA
עובדת סוציאלית: גב' אסתי ברנשטיין 02-6555201

מזכירת הנהלת מחלקה - גב' זהבה אמזלגטל': 02-6666090; מזכירות: 02-6555680; דלפק: 02-6555749
במחלקה צוות מומחים רב-תחומי המטפל במגוון רחב של מטופלים הסובלים ממחלות זיהומיות, מחלות ריאות, מחלות של מערכת העיכול ומחלות מורכבות אחרות.

פנימית ג'
מנהל: ד"ר גבריאל מונטר
אחות אחראית: גב' שרה עמיאל RN, MA
עובדות סוציאליות: גב' אלונה רוטס 02-5645973
מזכירת הנהלת מחלקה - גב' מרים מזרחי: 5645025- 02; פקס: 02-6555349; דלפק: 02-6666809
מחלקה בת 37 מיטות, מתאפיינת במאושפזים צעירים יותר מיתר המחלקות הפנימיות. חלק מהמטופלים בפרוצדורות אלקטיביות מתאשפזים במחלקה וכן חולים עם בעיות מטבוליות ובעיות אנדוקריניות.

 

פנימית ד'
מנהל: פרופ' טליה וולק
אחות אחראית: גב' פני עובדיה, RN, BA
עובדות סוציאליות: גב' לוי אורית 02-6555344

מזכירת הנהלת מחלקה - אסתר ברזני: 02-545439; פקס: 02-6464193; דלפק: 02-5645878
במחלקה צוות מומחים רב-תחומי המטפל במגוון רחב של מטופלים הסובלים ממחלות זיהומיות, מחלות ריאות, מחלות של מערכת העיכול ומחלות מורכבות אחרות.