פרופ' פרנסיס מימוני, מנהל מחלקת ילודים ופגים
פרופ' קטי המרמן, מנהלת התינוקיות, שלוחת שערי צדק
ד"ר ירון נוה, מנהל התינוקיות והפגייה, שלוחת ביקור חולים

ד"ר אלונה בן נון, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ ילודים, שלוחת שערי צדק
פרופ' מיכאל שימל
ד"ר סטפן יעקובסון
ד"ר אירינה שורס
ד"ר וינברג אלירז