ד"ר רחל בר-שלום, מנהלת המכון
ד"ר דניאל היין

ד"ר יהונתן טורנר