ביחידה להחלפת מפרקים במרכז הרפואי שערי צדק מבצעים ניתוחים להחלפת מפרקי ברכיים ופרקי ירכיים והחלפות חוזרות (רביזיות) של ברכים ופרקי הירכיים, גם כאשר החלפת המפרק הקודמת נעשתה במרכז רפואי אחר בארץ או בחו"ל. לצוות היחידה ניסיון בהחלפת מפרקי ירכיים ל-DDH (פריקה מולדת של מפרק הירך) היחידה משתמשת במשתלים (מפרקים מלאכותיים) חדישים לברכיים מסוג Rotating Platform, ובמשתל ללא צמנט למפרקי הירכיים (בדרך כלל מדובר במשתל קרמיקה על קרמיקה).