באשפוז יום ילדים מבקרים מדי יום ילדים ובני נוער הסובלים ממחלות כרוניות שונות. ההתמודדות היומיומית עם מחלה כרונית היא לעיתים קרובות מתישה ושוחקת. 
לשם כך, וכחלק מהצוות הרב-מקצועי, פועלת במחלקה עובדת סוציאלית העומדת לרשותם של הילד החולה ובני משפחתו ברגעי המשבר וגם ברגעי השמחה. תפקידה ללוות את המטופל ובני משפחתו לאורך הטיפולים וההתמודדות עם המחלה והשלכותיה האישיות והחברתיות, לתמוך במטופל בעת קבלת החלטות טיפוליות חשובות, לייעץ ולהפנות לאנשי מקצוע בקהילה במידת הצורך.
השירותים הניתנים ע"י העובדת הסוציאלית:
•    ליווי ותמיכה לילד החולה ולמשפחתו. 
•    הדרכה, יעוץ והכוונה להורים. 
•    הפנייה לטיפולים רגשיים במידת הצורך בתוך בית החולים או מחוצה לו.
•    חיבור לעמותות המעניקות שירותים לילדים עם מחלות כרוניות.
•    סיוע והכוונה מול גורמי חוץ בקהילה: קופת חולים, ביטוח לאומי, מוסדות חינוך ואגף הרווחה. 
•    קבוצות תמיכה לילדים חולים ולקרוביהם.