המכון לנפרולוגיה של הילד במרכז הרפואי שערי צדק מטפל בילדים עם מגוון מחלות כליה מולדות ונרכשות מינקות ועד בגרות. חלק נכבד מהמשאבים מוקדש לטיפול בילדים שכליותיהם כשלו והם נדרשים לטיפול חלופי - השתלת כליה או טיפול בדיאליזה.

במכון שלוש יחידות:
1.    יחידת המודיאליזה לילדים. היחידה מעניקה טיפול דיאליזה בין כותלי בית החולים, לפחות 3 פעמים בשבוע לכל מטופל.
2.    שירות לדיאליזה צפקית המתבצעת ע"י ההורים בבית בעוד שההדרכה והמעקב הצמודים נעשים במכון.
3.    יחידת אשפוז יום נפרולוגי לילדים ומרפאה. במסגרת זו ניתנים טיפולים תרופתיים בהזלפה תוך-ורידית וכן מתבצעים בירור ומעקב אחר ילדים הנדרשים לצוות רב-מקצועי. האוכלוסייה העיקרית במסגרת זו כוללת מושתלי כליה, ילדים הסובלים מאי-ספיקת כליות כרונית בדרגות חומרה שונות וילדים הסובלים ממחלות כליה דלקתיות. 
 
דגש מיוחד מושם על איתור מחלות כליה בעלות רקע תורשתי כמו גם על אבחון וטיפול בילדים הסובלים מיתר לחץ-דם ומאבנים בכליה. המכון מספק שירות של ניטור לחץ-דם במשך 24 שעות לאחריו הנתונים מנותחים ומוצעות דרכים לטיפול, ככל שזה נדרש. ילדים עם מומים מבניים בכליות ובדרכי השתן, בין אם אובחנו לפני הלידה או אחריה, עוברים הערכה ומעקב במסגרת המרפאה.