רבות ממרפאות היחידה הן רב-תחומיות ופועלות בשיתוף פעולה עם מחלקות אחרות במרכז הרפואי.
צוות המרפאות מציע שירות מקיף הכולל אבחון, טיפול ומעקב בילדים עם בעיות נוירולוגיות.