במסגרת היחידה לנוירולוגיה של הילד בשערי צדק פועל מרכז מחקר קנביס רפואי המוביל הן מחקרים קליניים והן מחקרים בסיסיים הקשורים בקנביס רפואי על מרכיביו השונים (קנבינואידים, טרפנים ופלבונואידים) ובמערכת האנדוקנבינואידית בבריאות ובחולי.
המרכז פועל בשיתוף פעולה עם מרכזים מובילים בארץ ובעולם.לפרטים נוספים ולבדיקת התאמה לאחד המחקרים יש לשלוח מייל לרכזת המחקרים במרכז: גברת לולה פוליאנסקי Lolapol@szmc.org.il