ד"ר נתן בורנשטיין – מנהל מערך המוח 
​ד"ר רוני אייכל – מנהל יחידת שבץ מוחי וטיפול נמרץ נוירולוגי 
ד"ר לין מרדכי 
ד"ר חוראני ניזאר 
ד"ר יואל כהן