איך מדרגים את המחלה?

דירוג TNM
T – TUMOR או גידול, 
T1 – גידול בגודל עד 7 ס"מ לא יוצא מעבר הכליה
T2 – גידול מעל 7 ס"מ לא יוצא מעבר לכליה
T3 – גידול יוצא מהכליה לתוך שומן סביב הכליה, לתוך ווריד הכליה או ווריד הנבוב אך לא פורץ מעבר לפסציה ג'רוטה
T4 – גידול פורץ את הפסציה ג'רוטה, פורץ לאיברים הסמוכים – יותרת הכליה או שריר
N – Nodes – בלוטות לימפה
N0 – אין התפשטות לבלוטות למפה
N1 – סרטן התפשט לבלוטות לימפה באיזור
M – Metastasis – מצב גרורתי
M0 – אין גרורות
M1 – סרטן התפשט לאיברים מרחוקים או בלוטות למפה מרוחקות