מחלת סרטן הינה מחלת התאים. בכל תא יש מידע מקודדת עם הוראות (גנים) על בניה תאים חדשים ובקרת התנהגות של התאים. כל שינויים בהוראות הללו (מוטציות) עלולים להשפיע על התנהגות התאים. התהליך הנ"ל עלול להביא להתפתחות הסרטן - תאים מתחילים לגדול מהר ומתים לאט. כך סרטן מיצר גוש גידולי. עלול לגדול מחוץ האיבר המקורי ועלול לחדור לאיברים הסמוכים, למשל ליותרת הכליה או וריד הנבוב. בנוסף תאים סרטניים עלולים להתפזר בגוף דרך כלי דם או לימפה – לשלוח גרורות למקומות מרוחקות מסרטן ממקורי. 
סרטן השכיח בכליה הינו – Renal Cell Carcinoma. כ-90% מהסרטני כליה הם – RCC. ישנם סרטנים מסוג אחר בכליה פחות שכיחים והם לא תנהגים ומטופלים כמו RCC. 


 
סוגים של גידולי הכליה
סרטן הינה מחלה שמתחילה בתא האיבר. רוב הסרטנים הכליה הם אדנוקרצינומות (Adenocarcinoma) והם מתחילים בתא של טובולים של הלכיה. לעיתים קרובות סוג סרטן זה קוראים Renal Cell Carcinoma או RCC. בסקירה זאת נתרקז ונדבר על RCC,  ישנם סרטנים אחרים פחות שכיחים שמקורם הכליה כמו סרטן של מערכת המאספת או Urothelial Carcinoma, גידול על שם ווילמס (Wilms), סרקומה של הכליה (Sarcoma).
RCC – זה סרטן הכי שכיח של הכליה, אם לראות לרקמת סרטן בהגדלה תחת מיקרוסקופ אפשר לחלק אותו לכמה סוגים – Clear Cell ו-Non-Clear. הכי שכיח זה Clear Cell במקום השני זה Papillary סוג של Non-Clear Cell ובמקום שלישי הינו Chromophobe, לפעמים מוצאים סרטן כליה מסוג שלא שייך לשום קבוצה – קוראים לו Unclassified RCC.

איך הסרטן כליה מתפזר?
חלק חשוב מהערכת המצב הסרטן של הכליה – הינו הערכת גודל הגידול בכליה – ככל שהגודל גדול גם היכולת שלו להתפזר למקומות מרוחקים מהכליה גודלת. הגידול יכול להתחיל לגדול בכל חלק מהכליה, הוא גם יכול להתפרץ בכלי דם הכליה במיוחד לוורידים אך ליצר קריש דם גידולי בתוך הווריד הכליה עד ווריד הנבוב אך לחלק ימני של הלב. 
כמו כל סרטן אחר סרטן כליה עלול לשלוח גרורות לאיברים מרוחקים או לבלוטות למפה על יד הכליה או מרוחקים מהכליה. גרורות עלולים להשפיע על תפקוד של האיברים הנגועים.