יהודה ון דייק

ד"ר יהודה ון דייק

יו"ר ועדת הלסינקי
רופא בכיר

גריאטריה - המערך הגריאטרי

Dr. Yehuda Van Dijk

Committee Chairman Senior Physician, Memory Clinic

Helsinki Committee