גבריאל מונטר

ד"ר גבריאל מונטר

מנהל מחלקת אשפוז פנימית ג
מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם

מחלקות אשפוז פנימית

Dr. Gavriel Munter

Director, Hospitalizaton Department C Director, Endocrinology and Metabolizm Unit

Internal Medicine Hospitalization Departments