נוירולוגיה של הילד 2019

  • בתאריך:11/11/2019 - 28/11/2019
  • בשעה:08:45 עד 14:15
  • מיקום: המרכז הרפואי שערי צדק, שמואל בייט 12, ירושלים

Pediatric Neurology

  • DoDate:11/11/2019 - 28/11/2019
  • Time:08:45 עד 14:15
  • Location: Shaare Zedek Medical Center, Shmuel Beyth. ST 12, Jerusalem

האם קיימים היבטים רפואיים באימוץ ילדים? כיצד ממקדים קשב ותפישת זמן בזמננו? היחידה לניורולוגיה של הילד במרכז הרפואי שערי צדק מתכבדת להזמינכם ליום העיון ה- 28 בנושא אדריכלות מוחית - השפעות הסביבה, הלמידה והטכנולוגיות החדשות.