משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש אחראי על הטיפול בעובדי שערי צדק, החל מתהליך הגיוס והקליטה לארגון , ליווי העובד במהלך עבודתו בארגון בכל תחומי המשאב האנושי וכלה בטיפול בפרישתו מהארגון.  

בעלי תפקידים:
גב' חמוטל כהן, מנהלת אגף משאבי אנוש
גב' רונית פורטן, מנהלת מערכות מידע באגף משאבי אנוש
גב' רחלי ראובן, מנהלת המחלקה לענייני עובדים
גב' ילנה זינגרמן, מנהלת מחלקת משכורות 
גב' טלי ארזי, מנהלת הדרכה ופיתוח עובדים
גב' אילת כהן, מנהלת שירות המתנדבים
גב' רחל בולוויק, עובדת רווחה
גב' חבצלת דניאל, מזכירת האגף

טל': 02-6666337
פקס: 02-6555717
דוא"ל: havidan@szmc.org.il

מיקום

ביה"ס לסיעוד, קומה 7