המחלקה לענייני עובדים

המחלקה לענייני עובדים באגף משאבי אנוש ממונה על תהליכי הגיוס והקליטה לארגון, תקנים, מינוי לתפקיד, ניוד עובדים, רווחת העובד ברמת הפרט וכן הליכי משמעת וסיום העסקה.

מנהלת

גב' רחלי ראובן
 

מזכירה

גב' חן בן אור

טל': 02-6555427
דוא"ל: tzchen@szmc.org.il