מחלקת גיוס וקליטה

מחלקת גיוס וקליטה באגף משאבי אנוש ממונה על תהליכי הגיוס והקליטה לארגון, תקנים, מינוי לתפקיד, ניוד עובדים, רווחת העובד ברמת הפרט וכן הליכי משמעת וסיום העסקה.

מנהלת

גב' רחלי ראובן

 

 

טל': 02-6555427
דוא"ל:
rahelrv@szmc.org.il