השלבים בתהליך המועמדות:
•    הגשת מועמדות ושליחת קורות חיים. שליחת קורות החיים נעשית דרך אתר האינטרנט.
•    ראיון טלפוני. מטרת הריאיון היא תיאום ציפיות ראשוני והשלמת פרטים אישיים.
•    ראיון באגף משאבי אנוש. מטרת הריאיון לבחון את התאמת המועמד לתפקידים המוצעים.
•    ראיון מקצועי. מטרת הריאיון היא בחינת ההתאמה המקצועית לתפקיד המיועד. הריאיון נערך על ידי מנהל מקצועי מהיחידה הרלוונטית.
•    מבדקי התאמה במכון מיון. עבור חלק מהתפקידים במרכז הרפואי שערי צדק נדרש מבחן מיון נוסף. מטרת המבדקים, הנערכים במכון מיון והערכה, להעמיד לרשותנו מידע נוסף לצורך בחינת ההתאמה לתפקיד. 
•    קבלת החלטה. לאחר השלמת שלבי האבחון המפורטים, ועל סמך המידע הרב שנצבר בהם, מתקבלת החלטה לגבי המועמד המתאים ביותר למשרה.
•    תהליך חיסונים ובדיקות רפואיות. עובד המקבל תשובה שהתקבל למשרה, מופנה טרם קליטתו לעבודה במרכז הרפואי שערי צדק לבדיקות רפואיות, לרבות חיסונים ובדיקת כשירות רפואית על-ידי רופא תעסוקתי, בהתאם לנוהל משרד הבריאות.
לפירוט הבדיקות - לחצו כאן: בסיסי \ מינימום
•    תנאי העסקה. תנאי העסקה במרכז הרפואי שערי צדק הם בהתאם להסכמי העבודה הקיבוציים וכמקובל בבתי החולים הממשלתיים ויסוכמו עם המועמד במהלך תהליך הגיוס. לשם כך יזומן המועמד לפגישה אישית עם מנהלת המחלקה לענייני עובדים.