במרכז הרפואי שערי צדק מתמקדת פעילות הרווחה בסיוע לעובד במצבים משתנים הנובעים ממעגלי החיים של הפרט בחייו האישיים ו/או בחיי העבודה. הסיוע כולל מתן מידע, ליווי ותיווך לגורמים מקצועיים ועזרה באמצעות כלים פנים-ארגוניים שונים. עובדת הרווחה מסיעת לעובדים במצוקה, מלווה עובדים הנמצאים בתהליך פרישה ופועלת לשמירת הקשר עם הגמלאים.

עובדת רווחה

גב' רחל בולוויק

טל': 02-6666608
דוא"ל: rachelbulvik@szmc.org.il