מחלקת משכורות אחראית על תשלומי השכר לכלל עובדי המרכז הרפואי שערי צדק.  אחריות זו כוללת יישום הסכמי שכר קיבוציים ואישיים, עדכון ועיבוד נתוני נוכחות, חישוב ניכויים לרשויות המס השונות והנפקת טופסי 106, הגשת תביעות בגין חופשות לידה/מילואים/תאונות עבודה למוסד לביטוח הלאומי, טיפול במערך הפנסיוני של העובדים לרבות העברת התשלומים לקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות הגמל וקרנות השתלמות.
המחלקה מלווה את העובדים בסיום העבודה ובפרישה לפנסיה ואחראית על תשלום פיצויי פיטורין ומענקי פרישה וכן על תשלום קצבאות לגמלאי שערי צדק.

מנהל

מר רפי רז
 

 

מזכירות: 02-6666430
פקס: 02-6555488
דוא"ל:  msacar@szmc.org.il

שירה ברדוגו, אחראית תחום גמל ופנסיה במח' משכורות
טל. 02-6666083
דוא"ל:  shirab@szmc.org.il