מחלקת הרכש בשערי צדק מרכזת את כל פעילות הרכש של בית החולים: תרופות, ציוד רפואי, ציוד למעבדות, ציוד משקי ומכשור רפואי הכולל מכשירים כבדים כמו CT ו-MRI. במחלקה מועסקים ארבעה רוכשים לרכש מקומי ושני רוכשים לייבוא.
המחלקה מבצעת מעל 10,000 הזמנות בשנה בשווי של מאות מיליוני שקלים ומטפלת גם בניהול החשבונות של תחום הרכש.

 

רכש מקומי

גב' חנה כהן
טל: 02-5645033 פקס: 02-6540859
hcohen@szmc.org.il
 

גב' רינה שלם
טל: 02-6555022, פקס: 02-6540859
r-purchas@szmc.org.il​


מר אבי זלוף
טל: 02-6666022, פקס: 02-6540859
zluf@szmc.org.il

גב' נעמי ירדן
טל: 02-6666122, פקס: 02-6540859
nyarden@szmc.org.il
 

רכש חו"ל - מדור ייבוא

גב' אן טרז בקסטר
טל: 02-6555126, פקס: 02-6513946 
international@szmc.org.il


גב' נעמי ירדן
טל: 02-6666122, פקס: 02-6540859
nyarden@szmc.org.il
 

מנהל

מר אלון מרקוס
 
טל:  02-6666124/324
פקס:  02-6513946
דוא"ל: kedar@szmc.org.il