•    קביעת מדיניות הסיעוד, הכוללת נהלים ושיטות עבודה הנגזרים ממדיניות הנהלת בית החולים וסטנדרטים מקצועיים של משרד הבריאות, והטמעתם בקרב צוותי הסיעוד בביה"ח.
•    גיוס, מיון והצבה של אחיות, כוחות עזר, אלונקאים וטכנאיות הנשמה.
•    פיתוח מקצועי מתמיד על פי צרכים משתנים ומגמות לאומיות ובין-לאומיות.
•    ארגון קורסים ועדכוני ידע בכל תחומי הסיעוד.
•    קידום ביה"ח כשדה קליני נרחב לסטודנטים/יות לסיעוד.
•    פיתוח עבודת המתאמות המקצועיות בשדה הקליני (פצעים, השתלות, כאב, סוכרת, סטומה זיהומים, טיפול תומך וכו').
•    תהליכי בקרה, אבטחת איכות, עידוד דיווח על אירועים חריגים והפקת לקחים ברמת הפרט והכלל.
•    מוכנות לשעת חרום ועמידה בסטנדרטים על פי הנחיות צה"ל ומשרד הבריאות. 
•    מחשוב בסיעוד.