משרד קבלת חולים (קומה 4) יסייע למשפחות שאיבדו את יקיריהן בהיערכות לקבורה. כאשר המשרד סגור ניתן לפנות למיון (קומה 2). 
שחרור נפטרים ייעשה דרך מוקד הביטחון בטלפון 02-6555008, 02-6555005, 02-6666661 בכל שעות היממה. 
תעודת פטירה מתקבלת במחלקה.
רישיון קבורה ניתן לקבל במשרד קבלת חולים או במיון (כאשר משרד קבלת חולים סגור).