משרד קבלת חולים (אגף שירותי מנהלה לחולה)

מנהלת אגף שירותי מנהלה לחולה
והמשרד לקבלת חולים

גב' ליאורה הלר

טל': 02-5645874

02-6555090
פקס: 02-6555230
דואר אלקטרוני: liorahe@szmc.org.il

סגנית מנהלת המשרד לקבלת חולים

גב' אורית פרץ
טל': 02-6666629
פקס: 02-6555230
דואר אלקטרוני: orit@
szmc.org.il
 

מזכירת מנהלת האגף 

גב' סיגל אזולאי
טל': 02-6666180
02-6555679
פקס: 02-6555230
דואר אלקטרוני: sigala@szmc.org.il

ראש צוות - מנהלת אדמיניסטרטיבית
מרפאת עיניים

גב' הניה טייכהולץ
טל': 02-655589
דואר אלקטרוני: henyat@szmc.org.il

ראש צוות - ביה"ח יום ילדים,
מכונים ואשפוזי יום. קומות 4-10

גב' מירב דהן
02-5645133
דואר אלקטרוני: meravdh@szmc.org.il

 

ראש צוות -מרפאות חוץ קומות 4-5

גב' אורטל רשל כהן
טל': 02-5645444

דואר אלקטרוני: ortalco@szmc.org.il

חובות מיון 

גב' אורלי לוי
טל': 02-6555020
פקס: 02-6514289
דואר אלקטרוני: orlyl@szmc.org.il

התחייבויות אשפוז / דלפק ראשי 

טל': 02-6555458
      02-6666621
02-6666918  או בכתובת מייל meytalnis@szmc.org.il

02-6555276 או בכתובת מייל mayao@szmc.org.il

פקס: 02-6555019
 

חובות תיירים 

גב' יוהנס מקדס (מגי)
טל': 02-6555499
פקס: 02-6514289
דואר אלקטרוני: TOURISM@szmc.org.il

גב' אזולאי ג'ניפר
טל': 02-5645957
פקס: 02-6514289
דואר אלקטרוני: tourism2@szmc.org.il


 

תיירות מרפא

גב' יוליה יוסופוב
גב' מאשה שבצ'וק
טל': 02-6666698
02-6555699
פקס: 02-6666985
דוא"ל: medicaltourism@szmc.org.il 

רישום לידה - שערי צדק 

גב' ברוריה עזרא
טל': 02-6666967
טל': 02-6666491
פקס: 02-6514289
דוא"ל: leida@szmc.org.il 

רישום לידה - ביקור חולים

leida@szmc.org.il

קבלת חולים

גב' מירי בן-גיגי
טל': 02-6565262
טל': 02-6464358
פקס: 02-6464464
דואר אלקטרוני: mbengigi@szmc.org.il

מנהלת משרד השר"פ

גב' עידית ברגיל
טל': 02-6666309
פקס: 02-6666985
דוא"ל: ibargil@szmc.org.il 

נציגות משרד השר"פ

גב' נילי קדוש, 02-6666573
דואר אלקטרוני: nilika@szmc.org.il

גב' משכית מזרחי,
טל': 02-6555401
דואר אלקטרוני: maskit@szmc.org.il

טל': 02-6555401
דואר אלקטרוני: hanid@szmc.org.il

קופה

טל': 02-6555254
טל': 02-6555294