משרד קבלת חולים (אגף שירותי מנהלה לחולה)

מנהלת אגף שירותי מנהלה לחולה
והמשרד לקבלת חולים

גב' שרה נועם
טל': 02-6666475, 02-6555090
פקס: 02-6555230

סגנית מנהלת המשרד לקבלת חולים

גב' אורית פרץ
טל': 02-6666629

מזכירת מנהלת האגף 

גב' סיגל אזולאי
טל': 02-6666180, 02-6555679
פקס: 02-6555230
     
     

ראש צוות - מרפאות

גב' הניה טייכהולץ
טל': 02-6666915

ראש צוות -  בי"ח יום ילדים
ומכונים קומות 4-10

גב' מירב דהן
טל': 02-5645133

ראש צוות - אשפוז יום כירורגי
ומכונים קומות 2-3

גב' תמר פלאי
נייד: 050-6264154
     

חובות מיון 

גב' אורלי לוי
טל': 02-6555020
פקס: 02-6514289

התחייבויות אשפוז / דלפק ראשי 

טל': 02-6555458
02-6666621
02-6666918
02-6555276
 
     

חובות תיירים 

גב' אבלין שרעבי
טל': 02-6555499

תיירות מרפא

גב' יוליה יוסופוב
גב' מאשה שבצ'וק
טל': 02-6666698, 02-6555699
פקס: 02-6666985
דוא"ל: medicaltourism@szmc.org.il 
 
     

רישום לידה - שערי צדק

גב' ברוריה עזרא
טל': 02-6666491, 02-6666967
פקס: 02-6514289
דוא"ל: leida@szmc.org.il 

רישום לידה - ביקור חולים

גב' מירי בן-גיגי
טל': 02-6565262, 02-6464358
פקס: 02-6464464
 
     

מנהלת משרד השר"פ

גב' עידית ברגיל
טל': 02-6666309
פקס: 02-6666985
דוא"ל: ibargil@szmc.org.il 

נציגות משרד השר"פ

גב' שמחה יצחקי, 02-6666573
גב' אורטל כהן, 02-6555408
גב' משכית מזרחי, 02-6555401
גב' חני דדוש, 02-6555531
 
     

קופה

טל': 02-6555254