יחידת סגולה - שערי צדק
מוקד "יחידת סגולה" בבית חולים שערי צדק הוא מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים הוותיקים המאושפזים בבתי החולים ולבני המשפחה המטפלים בהם. ביחידת הסגולה ניתן לקבל מידע אודות הזכויות הבריאותיות להן עשוי להיות זכאי האזרח הוותיק עם שחרורו מבית החולים בשל השינוי במצבו הבריאותי. המוקד ממוקם בקומה 4 (קומת כניסה) ליד מרפאות חוץ ומופעל ע"י מתנדבים שעברו הכשרה מתאימה ומנוהל מקצועית ע"י יונה תמרי, עובדת סוציאלית.

תוכנית "יחידות סגולה" של המשרד לשוויון חברתי מסייעת לאזרחים ותיקים השוהים בבתי החולים במידע אודות: 

  • בירור זכויות המאושפז מתוקף היותו "אזרח ותיק".
  • הזכות לשיקום וסיוע בבירור זכויות המגיעות מקופות החולים. 
  • סיוע בבירור זכויות המגיעות מהביטוח הלאומי.
  • אפשרויות לקבלת גמלת סיעוד.
  • בירור הטבות וזכויות עבור ניצולי שואה.
  • יידוע בדבר זכויותיהם של בני המשפחה המטפלים באזרח הוותיק המאושפז.


רצף הטיפול לאחר האישפוז ועזרה במימוש הזכויות:
על מנת לבצע בירור מקיף של מלוא הזכויות המגיעות לאזרחים ותיקים המאושפזים, פנייתם ממשיכה להיבדק גם במוקד 8840* לפניות אזרחים ותיקים שמפעיל המשרד לשוויון חברתי. מטופל הממלא דף פרטים אישיים וחותם על ויתור סודיות זוכה להמשך טיפול במוקד שמברר עבורו את מכלול הזכויות שהוא עשוי להיות זכאי להן כאזרח ותיק, כגון: הנחה בארנונה, חשמל ומים, השלמת הכנסה וזכויות של ניצולי שואה לקבלת מענקים, הטבות ועוד.  

אם אתם מעונינים להתנדב - נשמח שתצרו קשר!

מנהלת מקצועית

גב' יונה תמרי, MSW

טל:02-5645066
פקס :02-5645083
מייל: yonat@szmc.org.il

 

מוקד אזרחים ותיקים

המשרד לשוויון חברתי

8840*

מיקום

בניין ראשי, קומה 4, מרפאות חוץ