פיתוח משאבים וקשרי חוץ

משימתה העיקרית של המחלקה לפיתוח משאבים וקשרי חוץ היא פיתוח המרכז הרפואי. לשם כך פועלים עובדיה לזיהוי אישים וארגונים בעלי עניין בהתפתחות המרכז הרפואי ויוצרים הזדמנויות לשיתופי פעולה אשר יספקו מענה לצורכי המרכז הרפואי וציבור מטופליו. כחלק ממאמציה אלה, מקשרת המחלקה בין המרכז הרפואי לבין רשת של משרדי גיוס משאבים ברחבי תבל ולוקחת חלק בפרויקטים רבים שתכליתם חילופי מידע וקידום מיזמים של המרכז הרפואי.

מנהל

מר אורי שוורץ
 

סגנית מנהל

גב' רוזי פלורסהיים

טל': 02-6666622
02-6666034
פקס: 02-6522950
דוא"ל: rd@szmc.org.il
publicr1@szmc.org.il

מיקום

בניין ראשי, קומה 4