מר אורי שורץ, מנהל המחלקה
גב' רוזי פלורסהיים, סגנית מנהל המחלקה
גב' שרון אלתר, קשרי חוץ
גב' אודרי גרוס, קשרי חוץ
מר אלי וינברג, ניהול תרומות
מר עקיבא הולצר, מנהל פרויקטים מיוחדים
גב' רבקה וולפה, עוזרת פרוייקטים מיוחדים
גב' אסתרלי קינן, מ"מ עוזרת פרוייקטים מיוחדים
גב' הילה אהרון, מנהלת אדמיניסטרטיבית