לנוהל של משרד הבריאות בנוגע לניסויים רפואיים בבני אדם 2020 - לחצו כאן
 

יו"ר ועדת הלסינקי 

פרופ'  אברהם שטינברג

רכזת ועדת הלסינקי 

ד"ר ליאורה שריד
גב' רחל טויבר

מזכירת ועדת הלסינקי 

גב' יהודית בנדלמן

טל': 02-6555135
פקס: 02-6555770
דוא"ל: yehuditb@szmc.org.il