לנוהל של משרד הבריאות בנוגע לניסויים רפואיים בבני אדם 2020 - לחצו כאן

שעות פעילות הועדה ומענה טלפוני:
בימים א',ג',ה' בין השעות 12:30 – 09:30
בימים ב',ד' בין השעות 15:00 – 13:00
מענה טלפוני יינתן באותם השעות.
במקרים דחופים בלבד יש לגשת ישירות למשרד הועדה.

 

יו"ר ועדת הלסינקי 

פרופ'  אברהם שטינברג

רכזת ועדת הלסינקי 

ד"ר ליאורה שריד
גב' רחל טויבר

מזכירת ועדת הלסינקי 

גב' יהודית בנדלמן

טל': 02-6555135
פקס: 02-6555770
דוא"ל: yehuditb@szmc.org.il