לנוהל של משרד הבריאות בנוגע לניסויים רפואיים בבני אדם, התשע"ז 2017 (בעברית) - לחצו כאן

NIH
ניסויים רפואיים מבוקרים ופרוספקטיביים, הכוללים התערבות רפואית אחת או יותר ובחינת ההשפעה על תוצאות בריאותיות, חייבים ברישום באתר ה-NIH. ניסויים תצפיתיים לא התערבותיים פטורים מחובת הרישום באתר.

המרכז הרפואי שערי צדק מוכר ע"י משרד הבריאות האמריקני לערוך ניסויים קליניים. 
מספר אישור ותאריך תוקף ב-NIH:

IRB Organization Information
IORG0001519 - Shaare Zedek Med Ctr 
Expires: June 8th, 2018
IRB#: IRB0001966
IRB Name: Shaare Zedek Med Ctr IRB #1 - Ethical (Helsinki) Comm. 
City: Jerusalem
Country: Israel
Status: Active
IRB Type: OHRP Only


NIH Assurance:

Assurance: FWA00004317
Institute: Shaare Zedek Med Ctr
City: Jerusalem
Country: Israel
Type: FWA
Status: Active
Expires: April 19th, 2017


לרשימת ניסויים קליניים קיימים של המרכז הרפואי שערי צדק הרשומים ברשימת NIH Assurance and Institutional Review Board Registry - לחצו כאן

רישום מחקר במאגר המידע של ה-NIH - באמצעות גב' אירית רומי, הרשות למחקר ופיתוח, שערי צדק 
טל': 02-6666352
דוא"ל: iritm@szmc.org.il

יו"ר ועדת הלסינקי 

פרופ'  אברהם שטינברג

רכזת ועדת הלסינקי 

ד"ר ליאורה שריד
גב' רחל טויבר

מזכירת ועדת הלסינקי 

גב' יהודית בנדלמן-שלום

טל': 02-6555135
פקס: 02-6555770
דוא"ל: yehuditb@szmc.org.il