על המאגר

רקע ומטרות:

המרכז הרפואי שערי צדק טיפל במספר רב של חולי קורונה שאושפזו ב-7 מחלקות קורונה פעילות. משכך, קיים פוטנציאל גדול להוביל מחקרי תרגום בשיתוף עם אקדמיה ותעשייה לחדשנות. מטרות הקמת המאגר הן איסוף ואחסון דגימות ביולוגיות והקמת מאגר מידע דמוגרפי, קליני ומעבדתי ממטופלים שחלו בנגיף SARS-CoV-2.

קיימת חשיבות גדולה לאיסוף נתונים ודגימות בעת התפרצות המחלה הנגיפית הנוכחית בכדי לקדם מחקרים בתחום האבחון, הטיפול והמניעה. הקמת מאגר המידע (registry) ומאגר הדגימות  (Biobank) תאפשר לחוקרים באפיון המחלה, זיהוי גורמי סיכון לסיבוכי המחלה, מציאת דרכי אבחון חדישות, חיסונים ואף לתרום לבחינת טיפולים חדשים.

המידע השמור והדגימות יהוו פלטפורמה למחקרים המיועדים להבנה טובה יותר של המחלה החדשה בהיבטים רבים. במחקרים ניתן יהיה לבחון היבטים שונים של המחולל עצמו (למשל עומס נגיפי בדגימות שונות בפרקי זמן שונים), תתאפשר חקירה של פרמטרים מולקולריים/אימונולוגים לגבי מהלך המחלה (למשל אבחון סרולוגי והערכת הדינאמיקה של החלמה מהמחלה במקביל להופעת נוגדנים לנגיף) וכן פרמטרים הקשורים למניעה, טיפול, או תגובה לטיפול.


צילום: טל חרס

שיטות 
דגימות ביולוגיות ייאספו לאחר קבלת הסכמה מדעת, כולל דם (סרום, פלזמה, רנ"א ודם מלא, PBMC), רוק, שתן, מטוש נאזופרינגיאלי וצואה. הדגימות ייאספו ממטופלים שאובחנו כסובלים מ -COVID19 בהתאם לאבחון מולקולרי סטנדרטי וגם ממטופלים החשודים כמזוהמים על ידי הנגיף אך עם מטוש שלילי ואלו ישמשו באנליזות עתידיות כקבוצת ביקורת. הנתונים אודות מצבם הרפואי של התורמים יישמרו בתוכנת רד-קאפ על פי גיליונות שנבנו במיוחד לצורך מאגר הדגימות והמידע נשאב מהתיק הקליני הממוחשב של החולים במרכז הרפואי שערי צדק. 

מעבדת הקורונה הייעודית כוללת בין השאר מנדף ביולוגי, צנטריפוגה, מיכל חנקן נוזלי, מקפיא 80- ומיכל חנקן נוזלי. הצוות האחראי על מאגר הדגימות כולל מנהל פרויקט, מתאמות מחקר, עובדי מעבדה, וכולל את כלל מחלקות הקורונה בשערי צדק (מיון ביולוגי, השהייה ביולוגית, מחלקות קורונה א', ב' ו-ג' וטיפול נמרץ קורונה).

אישורים ובטיחות:

המאגר קיבל את אישור ועדת הלסינקי המוסדית, הועדה למחוללי מחלות ביולוגיים ומשרד הבריאות, ופועל תחת כל נהלי הבטיחות הנדרשים ואישור יועץ בטיחות חיצוני. הוקמה וועדה מוסדית לחלוקת הדגימות בהתאם לחשיבות הצעות המחקר ושיתופי הפעולה בהתאם לאימפקט המחקר.


למידע נוסף וקבלת גישה למאגר צרו קשר

אלעד גוז, הרשות למו"פ, המרכז הרפואי שערי צדק
eladg@szmc.org.ilאלעד גוז, פיתוח עסקי, הרשות למו"פ
eladg@szmc.org.il